De Unie Hasselt-Genk | Een initiatief van

De Unie’ke Stad

In aanloop naar De Unie Hasselt-Genk zette Z33 een kunsteducatief scholenproject op poten onder de naam De Unie’ke Stad. Samen met scholen en kunstenaars ging Z33 de uitdaging aan om ‘kunst in de open ruimte’-projecten op maat te realiseren. Kinderen en jongeren krijgen zo de kans om hun stem te laten horen, parallel met de kunstenaars van De Unie Hasselt-Genk. Het project verbindt niet alleen vier schoolomgevingen met elkaar, er ontstaat ook een nieuwe kaart van Hasselt en Genk, gezien door de ogen van de leerlingen.

Z33 slaat voor dit project de handen in elkaar met Het Kleine Atheneum, het VTI, KTA2 en het technisch instituut Sint-Lodewijk. Elke school kreeg bovendien een kunstenaar toegewezen. Eveline Lambrechts, een jonge kunstenares in de vrije kunsten en Simon Halsberghe, een geluidskunstenaar met ervaring als field-recorder, DJ en producer, leiden samen met Z33 alles in goede banen.

Sint-Lodewijk ontwerpt en bouwt misthoorn uit pvc-buizen

Het Technisch instituut Sint-Lodewijk (Genk) werkt rond geluidskunst. Het lerarenteam gaf aan dat de leerlingen in hun vrije tijd vaak bezig zijn met muziek en geluid. Daarom betrokken we Simon Halsberghe bij het project. In overleg met de techniekleerkrachten zocht hij naar een raakvlak tussen techniek en geluid. Zo kwamen ze tot het idee om een misthoorn te ontwerpen en te bouwen uit sanitaire pvc-buizen.

Het Kleine Atheneum maakt gestempelde stad

De kleuters van Het Kleine Atheneum (Hasselt) nemen de ideale droomstad als uitgangspunt. Eveline Lambrechts laat de kleuters experimenteren met druktechnieken. Ze leert hen ook om zelf stempels  te ontwerpen in de vorm van straten en huizen. Vervolgens brengt elke kleuter zijn of haar eigen impressie op de stad door een stuk stof met stempels te bedrukken. Nadien worden alle stukken stof aan elkaar bevestigd in de vorm van een tent waarin de kleuters kunnen spelen.

KTA2 visualiseert stratenplan in glas-in-lood

De leerlingen van KTA2 (Hasselt) haalden hun inspiratie dan weer uit het nu nog leegstaande gebouw waar ze de volgende jaren les zullen volgen. De vele glaspartijen in het gebouw zorgen voor een mooi licht- en schaduwspel met verschillende patronen. Vanuit dat gegeven beslisten ze om te werken met een glas-in-lood referentie. Zo creëren ze een boeiend samenspel tussen oud en nieuw, zowel tussen de glaspartijen als tussen het oude en het nieuwe schoolgebouw. Voor de vormgeving baseren  ze zich  op het stratenplan van Hasselt. Na een rondvraag bij de leerlingen bleek dat hun visie op Hasselt vrij beperkt was. Via het stratenplan leren ze de stad beter kennen. Ze ontleden de kaart en maken nadien een eigen interpretatie in 2D.

VTI creëert geluidswandeling met zelf ontworpen kaart

Het VTI (Hasselt) trekt resoluut de kaart van het geluid en werkt een traject uit voor de leerlingen van het KSO. Daarbij houden ze de verhuis van het oude naar het nieuwe schoolgebouw van KSO in het achterhoofd. Ze kozen ook voor een originele insteek: wat doet geluid voor het iets betekent? De leerlingen sprokkelden geluiden op de route van het oude naar het nieuwe schoolgebouw. Die geluiden verwerken ze tot een geluidswandeling die de vertrouwde omgeving samenbrengt met de nieuwe. Daarnaast zetten de leerlingen hun grafische skills in en ontwerpen ze een kaart waarop de geluidswandeling grafisch staat uitgetekend.